Kvkk Aydınlatma Metni

Kvkk Aydınlatma Metni

DOĞAN KARDEŞLER SPOR.TES.TAR.OTO.İNŞ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Doğan Kardeşler Spor.TesTar.Oto.İnş.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu doğrultuda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve bu nedenle Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem atfederek, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Şirket tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, KVKK’da bulunan ilkeler doğrultusunda; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi; Şirket hizmetleri konusunda sizleri bilgilendirebilmek ve gerekli durumlarda da aydınlatmak; Şirket ile işbirlikçi ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari/iş güvenliğinin temini; Şirket kurumsal işleyişinin hukuki uyum süreci ve her türlü konuda verimliliğinin sağlanması; Şirket veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması; Şirket internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi; Şirket çalışanlarına iş elbisesi verilmesi; İnternet sitesi ve fiziki olarak şirkete yapılan iş başvurularının değerlendirilmesi; Şirket çalışanlarının eğitim eksiklerinin karşılanması ve oryantasyon eğitimlerinin yapılması; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan doğan şirketin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; Şirket bünyesine talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi; Şirketin internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve internet sitemizden paylaşılmış olan Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümlerin uygunluğunun sağlanması; Şirket ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirket İnsan Kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve yürütülmesinin temini amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verileriniz hakkında daha detaylı bilgi için Gizlilik Politakamızı inceleyiniz.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, KVKK’da bulunan ilkeler doğrultusunda; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi; Şirket hizmetleri konusunda sizleri bilgilendirebilmek ve gerekli durumlarda da aydınlatmak; Şirket ile işbirlikçi ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirket kurumsal işleyişinin hukuki uyum süreci ve her türlü konuda verimliliğinin sağlanması; Şirket veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması; Şirket internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi; Şirket bünyesine talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi; İnternet sitesi ve fiziki olarak şirkete yapılan iş başvurularının değerlendirilmesi; Şirket çalışanlarının eğitim eksiklerinin karşılanması ve oryantasyon eğitimlerinin yapılması; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan doğan şirket yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; Şirket çalışanlarına iş elbisesi verilmesi;

Şirketin internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve internet sitemizden paylaşılmış olan Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümlerin uygunluğunun sağlanması; Şirket ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirket insan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve yürütülmesi; Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari/iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde ilgili Kanunların öngördüğü çerçevede Şirket iş ortaklarına, bayilerine, tedarikçilerine, hissedarlarına ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlarla, KVKK 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, iş, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak yukarıda belirtilen amaçlarla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; fiziki veya elektronik ortamda; İşbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebepleriyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz kişisel veri işleme ilkeleri doğrultusunda 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda bahsedilen amaçlar dâhilinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket internet sitesinde paylaşılan Başvuru Formu ile veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Açıklanan hususlar ile Şirketimize KVKK 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller şu şekildedir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Başvuru Formu doldurularak, formun imzalı bir nüshasını Doğan Kardeşler Spor.TesTar.Oto.İnş.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. / Atatürk Mah.Barazi Cad.No:3 İslahiye/GAZİANTEP adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden; iadeli taahhütlü posta; noter kanalıyla veya KVKK uyarınca belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@doganltd.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

indian college girl xnxx desitube.info porn video aloha dengudu scenes adultpornsexxx.com ladki or ladka hot savdhaan india primeindianporn.pro xnxx gujarat indian xxx co rawindianporn.mobi indian sex videous com bangle xnxx porn-planet.org xnxx hindi bf loka kerala sabha wildindiantube.info mom beeg.com www hindi video sex best-pornos.com xxx party xvideopakistani arabian-porn.com thumbzilla.com lungi dance hindi song download boafoda.info x xxcom boa hancock hentai manga hentai.name animals hentai jawa perak double seat sobazo.com abaya nepali sex com video meyzo.org www kanda sex tamilsexvideos download desiporn.pro sd movies point 2018 xnxtelugu hardindianvideos.info xnxx bathroom xxxx cox redwap2.com www.xnxx bangla.com